search instagram arrow-down

Sturing – en Waarderingsystemen in de schoonmaakbranche

Nu we in de branche weer allemaal aan het schoonmaken zijn en de wonden laten helen van de afgelopen staking periode is het tijd om te kijken wat we hiervan kunnen leren. De gepubliceerde elementen waarom er werd gestaakt waren onder meer doorbetalen wachtdagen, respect, meer loon en werkdruk problematiek. Hoe gaan we voorkomen dat dit staking ritueel zich gaat herhalen in de toekomst. Wat kunnen we doen.

De schoonmaak CAO is in vergelijk met andere CAO’s in de dienstverlening een goede CAO. Niets aan doen behoudens doorontwikkeling in de geest van de tijd.

Wachtdagen zijn opgelost, meer loon binnen het kader van de mogelijkheden ook. Resteert de werkdruk problematiek en het ontbreken van respect voor de schoonmakers. Maar ook het ontbreken van een transparante bedrijfsvoering.

Werkdruk is een lastig te grijpen fenomeen. Wanneer is er sprake van gewone of grote werkdruk? Heeft het uitsluitend te maken met de hoeveelheid werk dat in een taak is voorgeschreven? Of is het de invloed van de directe leiding dat het gevoel van zware werkdruk tot gevolg kan hebben. Waar de voorcalculatie in taken in theorie op elkaar lijken, verschilt in elk gebouw de kwaliteit van de directe leiding in elke persoonlijkheid waardoor het fenomeen ‘zware’ werkdruk gevoeld kan worden.

Respect voor schoonmakers is een tweede lastig te vatten fenomeen. De maatschappelijke positie van de schoonmaker, naast die van vele andere dienstverlenende taken, is al eeuwenlang laag. De schoonmaakbranche zal daar in de maatschappij geen verandering in kunnen brengen. Wel zijn er mogelijkheden om de ‘respect’ factor binnen de schoonmaakbranche te adresseren.

Hoe kunnen sturing – en waarderingsystemen in de schoonmaakbranche bijdragen om eventuele werkdruk – en respect issues aan te pakken. Er zijn systemen waarmee begin – en eindtijd op het werk wordt verkregen. In de referentie pagina van één van de aanbieders meldt een directie lid van een schoonmaakbedrijf dat met het gebruik van dit systeem er nooit problemen zijn over ‘arbeidsuren’. Daarnaast zijn er systemen waarbij mobiele telefoons, een optuiging van mensgerichte – in plaats van systeem gerichte aanpak en de promotie van ‘dagschoonmaak’ en het betrekken van de opdrachtgever een nieuw kader biedt om met hogere tarieven betere resultaten voor een ieder te verkrijgen.

Een heel andere aanpak is de oprichting van de eerste werknemerscoöperatie in de schoonmaakbranche. Het artikel in een vakblad meldt dat managementlagen ontbreken, ook étalagegedrag’ als ISO, ingewikkelde werkschema’s, routeplanners en de vele niet nuttige, maar vaak opgelegde regels van een HR-afdeling zijn weggelaten. Het stafapparaat is en blijft zo plat als een dubbeltje aldus het artikel. Meer efficiëntie en werkplezier. Ziekteverzuim en personeelsverloop zijn nihil. De schoonmakers zijn zelf eigenaar. Iedereen blij, de klant ook. De vraag dient zich op of deze aanpak bij verdere groei en het werken binnen grote schoonmaakcontracten succesvol zal blijken te zijn omdat ordening van werkzaamheden tot een minimum is beperkt.

Het herkennen van eventuele werkdruk issues en het kunnen waarderen van medewerker prestaties zijn onderdelen in het InPRC (InProcesRegieConcept). In dit sturing – en waardering systeem wordt de schoonmaker centraal gesteld en wordt deze gestimuleerd zijn beste kunnen in te zetten. Niet door een aanjagend middenkader lid, maar vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Waardering volgt indien sprake is van het beoogde resultaat met het Persoonlijk Waardering System. PWS punten kunnen worden toegekend door de directe leiding, maar volgen ook automatisch vanuit de assessment registraties in het systeem. De waarde van een PWS punt wordt door het schoonmaakbedrijf bepaald. Vanzelfsprekend kunnen PWS punten uitsluitend worden toegekend bij prestaties op het werk. Staking en ander verzuim levert geen PWS punten op.

Is de toekenning van PWS punten met een geldwaarde (bijvoorbeeld € 0,05 en € 0,10 bruto) een kostenverhogende factor? Als met het PWS systeem kwaliteit verlies wordt voorkomen omdat het schoonmaakbedrijf achteraf geen extra personeel hoeft in te zetten om de kwaliteit weer op niveau te brengen is er geen sprake van meer kosten en blijft de klant behouden. Een klant behouden is voordeliger dan een nieuwe klant verwerven.

Hoe werkt het? De schoonmaker registreert zelf zijn werkzaamheden met een scanner en barcodes die op elke schoon te maken ruimte wordt aangebracht. Hij/zij oordeelt wat er schoongemaakt moet worden, voert uit, registreert op een barcode lijst eventuele verstoringen of bijzonderheden en meldt zich af op de ruimte. Aan het einde van de werkdag – of werkweek wordt de scanner gekoppeld aan een PC en worden de gegevens opgeladen naar een webapplicatie en zijn alle gegevens beschikbaar voor het schoonmaakbedrijf en desgewenst voor de opdrachtgever. Hiermede wordt voldaan aan de voorschriften van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de Best Value Procurement (BVP) met als opbrengst volledige transparantie in bedrijfsvoering.

Voorkomen we hiermee stakingen? Dat hangt ook af van het beleid van de vakbonden. Wat we wel kunnen realiseren is meer feitelijke informatie over eventuele werkdruk issues en brengen we waardering en respect voor de schoonmaker die zijn best doet en wordt de mogelijkheid geboden dit boven CAO niveau te belonen, zonder dat het margeverlies oplevert.

Meer informatie over een alternatieve aanpak en sturing – en waardering systemen op de websites: Schoongewoon.com, Hagonext.nl, Cleanjack.nl en Inprc.nl

Dit artikel is tevens, gemodereerd, geplaatst in het vakblad Service Management in de juli/augustus 2014 editie.

Aanvulling over het InPRC

In het vakblad Service Management is ervoor gekozen de invalshoek van het InPRC te kiezen waarin de schoonmakers boven CAO niveau beloond kunnen worden bij goede en voortdurende prestaties. De ruimte in het contractbudget is er veelal niet, maar door dit toe te passen voorkomt men wel extra kosten van de inhaal schoonmaak als de kwaliteit sterk onderuit is gezakt, de klant en interne klanten ontevreden zijn en wordt voorkomen dat de opdracht verloren gaat. Zoals bekend is het goedkoper om een klant te behouden dan een nieuwe klant te verwerven.

De toegekende punten in het Persoonlijk waardering Systeem van InPRC kunnen in plaats van een bruto geldwaarde (bijvoorbeeld € 0,05 of € 0,10) ook worden gebruikt voor een ‘Medewerker van de Maand systeem’. In dat geval stelt een bedrijf een budget vast waarmee elke maand één of meer schoonmakers die deze status bereiken een bruto beloning ontvangen. Het veel en nogal vaag door schoonmakers en vakbonden geclaimde ‘respect’ kan hiermede worden geadresseerd.

Het InPRC gaat ook over transparantie. De ‘Best Value Procurement’ wordt optimaal bereikt door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer toegang te bieden tot de ‘webapplicatie’ van InPRC. Alle gegevens inzichtelijk: besteedde tijd per ruimte, door de schoonmakers geregistreerde bijzonderheden en verstoringen, gerealiseerde tijd versus de voorcalculatie en vele andere data die voor partijen van nut zijn.

Het vergt vooraf overleg tussen partijen. Bijvoorbeeld dat de opdrachtgever instemt met zakelijk noodzakelijk hogere uurtarieven in plaats van tarieven die op de markt worden gevonden. Ook een afspraak waarbij het toekomstige efficiency resultaat, binnen de contractsom, gedeeld wordt tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Hierdoor krijgt opdrachtgever wat hij heeft gevraagd en exact weet wat er is geleverd en het schoonmaakbedrijf profiteert als ondernemer extra van zijn organisatorische bekwaamheden.

Er zijn meer toepassingen ontwikkeld in het InPRC. Voor verdere kennismaking bezoek s.v.p. http://www.inprc.nl

 

 

 

 

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: